Manifestazione di interesse ad assumere IP_MAP_PLS- (2)